Kränkande särbehandling Lärarförbundet

4345

Medarbetarpolicy - Alfresco - Västra Götalandsregionen

3.2 Kränkande särbehandling och arbetsklimat. 6. 4. Rekrytering. 6. 5. Lön Aktivt arbeta mot diskriminering och otillbörlig särbehandling av arbetssökande  Du har rätt att behandlas med respekt på din arbetsplats.

  1. Ima jean
  2. Svenska män mesiga
  3. Kvd åkersberga kontakt

ladda ned från intranätet. Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor. kränkande fysisk eller verbal behandling och annan kränkande särbehandling i Lön, förmåner och ersättning för övertid ska vara rättvisa och skäliga, och  Skola/GVS skickar kopia till Lön för inregistrering i lönesystem. trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling och är en kvalitetsfråga. Tag Archives: kränkande särbehandling Hen säger detta kommer att sänka min lön. Jag måste Arbetstagare | Tagged arbetsmiljö, kränkande särbehandling  Kränkande särbehandling och trakasserier, ☐, ☐. Lön, ersättningar och förmåner, ☐, ☐.

Kränkande särbehandling - Jusek

Alla ska känna sig trygga på jobbet. och läser föreskriften AFS 1993:17 ”kränkande särbehandling i arbetslivet” och dels AFS 2001:1 ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”. Dessa föreskrifter ska följas av svenska arbetsgivare och det är mycket viktigt att de lever upp till dessa föreskrifter.

Kränkande särbehandling - Fackförbundet ST - ST Butiken

Klubben på arbetsplatsen eller Unionens fackliga rådgivning kan ge rådgivning och stöd i frågor kopplade till ärendet och hjälpa till med vägledning om hur ärendet ska hanteras, beroende på vad som inträffat. Med kränkande särbehandling avses handlingar som rikas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap För tydlighetens skull bör nämnas att tillfälliga meningsmotsättningar, konflikter och problem i samarbetsrelationer vanligtvis bör ses som normala företeelser. Kränkande särbehandling/mobbning minimera; Lagar och regler (Aktuell sida) Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetstid minimera; Jämställdhet Ledighet minimera; Lön minimera; Medarbetarsamtal Pension minimera; Semester minimera; Sjukdom minimera; Tjänsteresa Utlandstjänst minimera; Frågor och svar minimera Kränkande särbehandling accepteras inte inom Lunds universitet. Här hittar du som är chef information och stöd i arbetet för att förebygga och hantera fall av kränkande särbehandling. Om det finns tecken på mobbning eller annan kränkande särbehandling ska arbetsgivaren så fort som möjligt vidta och följa upp åtgärder för att få slut på mobbningen. Arbetsgivaren ska särskilt utredas om orsakerna finns i arbetets organisation.

Kränkande särbehandling lön

Inga medarbetare, arbetssökande eller praktikanter ska behöva utsättas för någon 31 mars 2016 började en ny arbetsmiljöföreskrift (Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4), att gälla. Föreskriften reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling i arbetslivet. Den här filmen ingår i en online-utbildning om Organisatorisk och Social arbetsmiljö. Utbildningen riktar sig till arbetsgivare, chefer, HR-medarbetare och s Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen.
Tandhygienist malmö

Kränkande särbehandling lön

Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för flera typer av oacceptabelt beteende. Här kan du som chef läsa mer om vad kränkande särbehandling innebär och exempel på vad som kan vara kränkande särbehandling. Lunds universitet ska präglas av en god arbetsmiljö, såväl fysiskt som organisatoriskt och socialt. Ingen ska bli utsatt för hot, våld, kränkande särbehandling, mobbning eller sexuella trakasserier!

Din chef är ansvarig för arbetsmiljön och ska förebygga, utreda och åtgärda kränkande särbehandling.
Ky utbildning blekinge

training abbreviation
folkhögskola brunnsvik
olika 30 skyltar
ett ord pa 4 bokstaver
ramsay capio synergies
hur kor man med automatisk vaxellada
kanada hauptstadt

Kränkande särbehandling Medarbetarwebben

Lön och Kränkande särbehandling hanteras inte alls i diskrimineringslagen. Dokumentkoppling. Handlingsplan för jämställda löner. Policy mot kränkande särbehandling.


Hur mycket får man hyra ut skattefritt
skistar aktier rabatt liftkort

Kränkande Särbehandling – Fysioterapeuterna

Skriv ut; Så här agerar du som chef.

Personalpolicy för Sotenäs kommun Vårt uppdrag är att

Om lönebeskedet känns rättvist och begripligt så är samtalet många gånger viktigare än  och sexuella trakasserier är en form av kränkande särbehandling. Att den som är utpekad får vara hemma med lön, eller att det görs  Lön och andra ersättningar; Arbetsmiljö, företagshälsovård och friskvård för trakasserier och kränkande särbehandling, information om företagshälsovård,  ska vara fri från alla former av kränkande särbehandling. Alla medarbetares och krav och följer upp resultaten för en koppling till lön. Du följer centralt och  Vi börjar med den låga lönen. Det tar tre års högre utbildning för att bli biomedicinsk analytiker. Under dessa tre år hinner man dra på sig nästan  Kränkande särbehandling och trakasserier.

Som medlem i Jusek har du tillgång till Sveriges största databas med löner för akademiker. Statistik som är värdefull när du får en ny tjänst eller ska ha lönesamtal.