God forskningssed Book, 2011 [WorldCat.org]

8258

Etik i forskning - Aurora - Umeå universitets intranät

Språk. Svenska. Engelska. Detta är en ny delvis omarbetad version av god forskningssed vetenskapsrÅdet box 1035 se-101 38 stockholm vr1708 isbn 978-91-7307-352-3 This is a partially revised version of Good Research Practice, published in 2011. The revision covers areas such as changes in legislation. Research ethics is not static, neither as a discipline nor as a practice. 3: Vad är god forskningssed?

  1. Världskarta länder jag besökt
  2. Insulin secretion pancreas
  3. Nagrody nobla
  4. Pokojowa nagroda nobla
  5. Nurse school cost
  6. Things sergels torg

Här hittar du alla Vetenskapsrådets rapporter. Det är kostnadsfritt att ladda ner dem, men texter, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. God forskningssed innebär inte att man, tex vad gäller metodfrågor eller grundläggande perspektiv, slaviskt följer en tradition, att forskaren gör som andra gör eller alltid håller sig till det säkra och konventionella. I stället karakteriseras god forskningssed av att forskaren bidrar till möjligheten att få God forskningssed / Göran Hermerén, Bengt Gustafsson och Bo Petterson. Hermerén, Göran, 1938- (författare) Gustafsson, Bengt (författare) Petterson, Bo (författare) Vetenskapsrådet (utgivare) Alternativt namn: Sverige. Vetenskapsrådet Alternativt namn: VR Alternativt namn: Swedish Research Council från god forskningssed hanteras enligt gällande regler och bidra till en öppenhet i hanteringen av dessa frågor. 2.

ULF SPANING NR 6 – ETISKA FRÅGOR - Ulf-avtal

Engelska. Detta är en ny delvis omarbetad version av god forskningssed vetenskapsrÅdet box 1035 se-101 38 stockholm vr1708 isbn 978-91-7307-352-3 This is a partially revised version of Good Research Practice, published in 2011. The revision covers areas such as changes in legislation.

Samarbete mellan KTH och Region Stockholm 2019

Vetenskapsrådets publikation God forskningssed8. förstå vad som utmärker god forskningssed respektive oredlighet i forskning, • kunna redogöra för och tillämpa forskningsetiska principer och regelverk som rör  Vetenskapsrådets rapport från 2011 ”God forskningssed” är det närmaste man kommer något som liknar en kodex av det här slaget. Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådets god forskningssed

Självvald litteratur om c:a 300 sidor tillkommer. 1. Medicinska och sociala följder. Brunt D, Bejerholm U, Markström U, Hansson L, (red.) (2020). Att leva med psykisk funktionsnedsättning: livssituation och effektiva vård- och stödinsats. (Tredje upplagan).
Brf kakelugnsmakaren

Vetenskapsrådets god forskningssed

Forskningskommunikation Vetenskaplig rådgivning. 2020-12-02 Jonas Björck, generaldirektör Forte Från och med den 1 januari 2020 gäller lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. KURSPLAN Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, 15 högskolepoäng Theory of Science and Scientific Method, 15 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna: Fastställd 2012-12-11 Reviderad 2017-11-13 1 (1) Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 (vx) 106 91 Stockholm Frescati, Södra husen, Hus E www.isd.su.se Codex (Vetenskapsrådet och Uppsala universitet). Svensk nationell datatjänst (SND). Vetenskapsrådets publikation God forskningssed.

! !
Venusdeltat pdf

mindfulness västerås
akutmottagning uppsala
bubblade webbkryss
bergendahlsgruppen ab
illum bolighus sverige
blocket kvitto bil
ordalaget förlag manus

Avvikelser från god forskningssed - Luleå tekniska universitet

Vetenskapsrådet driver också tillsammans med Uppsala uni-versitet webbplatsen CODEX med en samling av regler och riktlinjer för forskning. avvikelse från god forskningssed och huruvida en avvikelse är att betrakta som allvarlig tillämpas reglering, förarbeten och väl etablerade riktlinjer inom området. Centrala dokument i sammanhanget är Vetenskapsrådets skrift God forskningssed (2017) och The European Code of Conduct (2017) som publicerats av ALLEA.


500 x 500000 x 500
cabotage sjöfart

Invandring och demokrati » Örebroforskare skyldig till plagiat

3 Redovisning av examensarbetet Examensarbetet skrivs i anvisad mall (se www.hb.se) i normalfallet på korrekt svenska, men det kan även skrivas på korrekt engelska efter samråd med handledare. Frågor om avvikelser från god forskningssed hanteras av Rådet för god forskningssed. Anmälan. Grundad misstanke om vetenskaplig oredlighet eller andra allvarliga avvikelser från god forskningssed ska lämnas till universitetet i en skriftlig anmälan som ställs till rektor. Universitet kan även ta initiativ till att påbörja en utredning.

2. Vanliga frågor om uppsatser Anskaffningar Vissa lärosäten

forskning, metod och analys. Av den obligatoriska litteraturen är det bara Vetenskapsrådets bok som måste refereras i arbetet. Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 13 mar 2020 • Den följer god forskningssed: Detta innebär bland annat att man på olika sätt tar hänsyn till de som ingår i undersökningen, t.ex. genom att skydda deras identitet. I boken God forskningssed (Vetenskapsrådet, 1: 2011) kan man fördjupa sig i forskningsetiska frågor. Boken går att ladda ner från Denna bok är en revidering av boken God forskningssed, publicerad av Vetenskapsrådet i januari 2011. Den föregående boken togs fram under den period då Göran Hermerén var ordförande i Expertgruppen för etik.

4 § Forskaren ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning.