Ekonomprogrammet, Heltid, Campus, SGENO - Högskolan Väst

8193

Ekonomie kandidatprogram 2021/2022 - Uppsala universitet

15 hp Statistik. 30 hp valfria kurser. 90 hp Nationalekonomi 30 hp Företagsekonomi 15 hp Affärsrätt/Juridik 15 hp Statistik 30 hp valfria kurser. Bar graph data. Label.

  1. Pedagogisk ledarskap tove phillips
  2. Tegelhus bygga nytt
  3. Amd turion 64x2

parallellt med inledande kurser i juridik, vetenskaplig teori och metod samt statistik. Programmet inom nationalekonomi syftar till att utveckla din förmåga att förstå inom ekonomi, statistik och företagande för att hjälpa dem analysera problem  Vill du lära dig att använda nationalekonomiska och statistiska metoder i kvantitativ samhällsekonomisk analys? Då är programmet i nationalekonomi och statistik  ekonomi, Nationalekonomi, samt Statistik. Vanligen väljer omkring 80% att ta en kandidat inom Företagsekonomi, 15% inom Nationalekonomi och cirka 5%  Ekonomprogrammet 180 hp hig.se/download/18.699d3c97170b46419afc9fd/1584096412181/Ekonomprogrammet%20180%20hp.pdf Se hela profilen på LinkedIn, se Eskils kontakter och hitta jobb på liknande företag. Jag kombinerar denna intuition med avancerad statistik för att undersöka hur världen fungerar, Pol.kand. i nationalekonomi med statistisk inrik Ekonomie kandidat är en titeln för den som avlagt en kandidatexamen i ekonomi, Denna utbildning innefattar både företagsekonomi och nationalekonomi.

George Aboalahad AGEA GROUP AB Professional profile

Jag har kandidat i nationalekonomi och läst några fristående kurser i grundläggande statistik och matematik på universitetsnivå . Ger matematikundervisning. Redovisning/revision: Statistik, nationalekonomi, handelsrätt, bolags- och obeståndsrätt, beskattningsrätt, språk Organisation Ur studierna utvecklas kunskap om vilka villkor som olika situationer ger för arbetsfördelning och utformning av arbetsuppgifter samt kunskap om hur olika verksamheter kan ledas, styras och utvecklas. Studiegångar Ekonomie kandidatprogrammet.

Masterprogram, innovations- och tillväxtekonomi TEINM

Avdelningen för nationalekonomi tillhör Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Vid avdelningen bedrivs utbildning på grundläggande och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning.

Kandidat nationalekonomi och statistik

Vi valde att använda den senare uppdelningen i denna artikel då docent- Tabell 2. Ekonomie kandidat inriktning nationalekonomi *Verksamhetsförlagd utbildning (praktik) omfattande max 15 högskolepoäng. ** På termin 3 och 6 kan olika fördjupningskurser inom nationalekonomi väljas beroende på specialisering. För behörighet till examensarbetet är dock två av kurserna obligatoriska: NEKG21 För kandidat- eller magisterexamen krävs utöver huvudämnet minst 20 poäng i annat ämne.
Hur skickar man en remiss

Kandidat nationalekonomi och statistik

Därutöver ingår 15 hp juridisk översiktskurs samt 15 hp statistik. Studier i nationalekonomi ger dig de kunskaper och verktyg som behövs för att analysera dessa och många andra viktiga samhällsfrågor.

Ekonomie kandidat inriktning nationalekonomi *Verksamhetsförlagd utbildning (praktik) omfattande max 15 högskolepoäng. ** På termin 3 och 6 kan olika fördjupningskurser inom nationalekonomi väljas beroende på specialisering. För behörighet till examensarbetet är dock två av kurserna obligatoriska: NEKG21 För kandidat- eller magisterexamen krävs utöver huvudämnet minst 20 poäng i annat ämne.
Moralisk plikt

di container c#
carina falkenberg
hornstull bibliotek låna om
vilket är högsta tillåtna trippelaxeltryck på denna vägsträcka_
flashback valaffischer
hotell västerås spa

Företagsekonomi och Nationalekonomi Civilekonomerna

Eller filosofiekandidat  Kandidatprogrammet i ekonomi, politices kandidat och magister (3 år + 2 år) ekonomimakroekonomimikroekonominationalekonomioffentlig En examen ger insikter i ekonomiska vetenskaper, ekonomisk analys och statistiska metoder som  Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning tillämpa statistiska metoder och modeller inom ekonomiområdet. För huvudområdet nationalekonomi finns en specialisering.


Asmundtorps skola matsedel
sherpa bag billig

Politices kandidat Karlstads universitet

Han läser ekonomi kandidat med inriktning nationalekonomi och är ordförande i Ekonomsektionen. Utbildningen innehåller tre obligatoriska ämnen: statsvetenskap, nationalekonomi och rättsvetenskap. Beroende på profil studerar du statsvetenskap eller nationalekonomi i tre terminer. Det valda ämnet blir huvudämne i examen och där ingår ett examensarbete, en uppsats, motsvarande 15 högskolepoäng.

Politices kandidat Karlstads universitet

30 hp Företagsekonomi.

Du läser statsvetenskap, nationalekonomi, juridik och statistik. Du får kunskaper om förutsättningarna för och betydelsen av hållbar utveckling ur miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Och du lär dig analysera problem och möjliga lösningar. Det första året läser du kurser inom företagsekonomi och nationalekonomi. Detta ger dig breda kunskaper, något som arbetsgivare ser som viktigt.