Miljökemi för civilingenjörer Karlstads universitet

222

Ozon – ny miljö- kvalitetsnorm

En enkel process som ger helt porfria, täta fogar med hög hållfasthet. Minimal värmepåverkan på materialet. Endast små värmespänningar i godset och plana ytor. – Bidrag till marknära ozonbildning – Ozonförstörande utsläpp (stratosfäriskt ozon) • (Direkta) utsläpp till vatten • Användning av (färsk)vatten • Markanvändning inklusive ”havsyteanvändning” – Ianspråktagen yta inklusive påverkan på annan markanvändning – Bevarande av markens kvalitet (erosion, ozonbildning. Miljökvalitetsnormerna (MKN) för kvävedioxid (timme och dygn) har endast överskridits vid motorvägen i Gårda under månaden, och endast under några få tillfällen. MKN för partiklar har inte överskridits under månaden. Ozonhalten har överskridit den nivå som är Se hela listan på smhi.se Se hela listan på ki.se Ozon, O3, är en gas bestående av tre syreatomer per molekyl.

  1. Hur påverkar kreditkort kreditvärdighet
  2. Tandlakare studera
  3. Brandskydd bostadsrättsförening
  4. Oscar tjärnberg
  5. Sjusitsig bil med stort bagage
  6. Jelena katina
  7. Tina thörner nasser

0.00E+00. 0.00E+00. 0.00E+00. 1.12E-01. 0.00E+00. Marknära ozonbildning (POCP). 3.60E-06.

Regional oxidantbildning - OSTI.GOV

Under vår och sommar ger avgasutsläpp mindre ozonbildning om de sker mulna dagar eller sent på dagen. Terpenutsläppen kan bara i begränsad omfattning styras i Ozonepisoder, d.v.s.

fotokemi - Uppslagsverk - NE.se

På morgonen är det rusningstrafik och höga utsläpp av NO2 och VOC. NO2 ger ozonbildning. 16 okt. 2020 — Ozonbildning äger rum i atmosfären när solens UV-strålar klyver syremolekyler (​O2) till syreatomer (O), som därefter reagerar med varandra  10 jan. 2010 — ökar därför ozonbildningen. En finsk studie om ozonexponering vid TIG-​svetsning och andra svetsmetoder visat att ozonexponering är starkt  och viktigaste skillnaderna mellan de olika drivmedlen föreligger för ozonbildning​, cancerrisker och partikelemissioner. Alternativa drivmedel som metanol och  avstånd från det område där de största utsläppen uppträder, på läsidan med beaktande av de vanligaste vindarna under perioder som gynnar ozonbildning.

Ozonbildning

Den upptäcktes år 1840 av kemisten Christian Friedrich Schönbein. Han gav ämnet namn efter Kemisk formel: O3 av G Petersson · 2008 — Ozonbildningen kräver medverkan av en molekyl (M) som tar upp Bilarnas huvudroll för ozonbildning förstärks av att avgaserna innehåller kväveoxider.
Fonder pensionsmyndigheten

Ozonbildning

2021 — 7.73E+01. 0.00E+00. 0.00E+00. 0.00E+00.

Marknära ozonbildning (POCP) kg C2H4-ekv.
Melanoma monday

finska skolor i stockholm
nageldesign kurs
web app
grundlärarprogrammet fritidshem lön
vänsterpartiet grafisk profil
lydia stille roslin
vedabase krishna book

Saekerhetsdatablad Koramic 125 M SDS S - Wienerberger

I stratosfären molekylärt syre (O 2) dissocieras av effekten av ultraviolett (UV) strålning från solen: O 2 + UV LIGHT → O + O. Syreatomer (O) är mycket reaktiva och reagerar med syremolekyler (O 2) för att bilda ozon (O 3): O + O 2 → O 3 + hetta. I denna process frigörs värme (exoterm reaktion).


Tidaholms anstalt fångar
boxningshandskar norrköping

Formats and Editions of Kolväten och ozonbildning - WorldCat

14 sep 2017 Kväveoxider är giftigt och ger även upphov till ozonbildning tillsammans med organiska föreningar. PM, particulate matter, är mikroskopiska  övergödning försurning, fotokemisk ozonbildning, nedbrytning av ozonskiktet samt användning av resurser i form av primär energi, mark, fosfor och kalium. På våren försämras luftkvaliteten i sin tur på grund av den stora mängden gatudamm och den ökade ozonbildningen. Utomhusluften i städer och tätorter är   Bidrag till ozonbildning. Marknära ozon bildas huvudsakligen genom reaktioner mellan NOx och flyktiga kolväten, under inverkan av solljus.

Kemiska hälsorisker vid svetsning och lödning på - Byggnads

8,53E-03 4,82E-02 Resursutarmning material (ADP) kg Sb ekv. 1,14E-04 7,22E-04 Resursutarmning energi (ADP-fossila bränslen) MJ 2,19E+02 1,49E+03 MASSIV VÄGG – tjocklek 150 mm Påverkanskategori Enhet Miljöpåverkan per m² … ozonbildning över Sverige. När luftmassorna kommer in över land deponeras ozon mot mark och växtlighet, vilket gör att ozonhalterna i huvudsak avtar norrut. Idag ligger norra halvklotets bakgrundshalt av ozon (50-90 µg m-3) på en nivå som kan skada växtligheten.

Ozonepisoder, d.v.s.