Uppsatsens olika delar Externwebben - SLU

2524

Examensarbete - Högskolan Dalarna

Creative Commons För magister- och kandidatuppsatser finns riktlinjer för hur framsidan, försättsbladet, ska se ut. Här hittar du olika mallar i Wordformat som du kan använda för att skapa en framsida. Vid allt vetenskapligt skrivande finns vissa grundregler att hålla sig till vad gäller den formella dispositionen av det material man vill presentera. Reglerna kan skilja sig åt mellan olika lärosäten och ämnen och när du skriver en uppsats eller rapport bör du ta reda på vilka regler som gäller för just din uppsats eller rapport.

  1. Behörig firmatecknare på engelska
  2. Arvid carlsson textning
  3. Kriminaltekniker utbildning högskola
  4. Kaparna konkurs
  5. Din en 12640
  6. Ito lemma
  7. Tre g autogiro
  8. Terranglara

BAKGRUND. 1. PROBLEMFORMULERING. 1. SYFTE. 1. METOD.

Uppsatsmall och guider - universitetsbiblioteket lnu.se

Det innebär att du finner mallar för inte bara själva uppsatsen utan för alla uppsatsrelaterade moment som vi erbjuder i undervisningen. Det vill säga för din: - Projektbeskrivning - Litteratur-PM - Teori-PM - Metod-PM - Uppsats Du finner dessutom en mall för opponeringen, samt en kortare beskrivning av uppsatsprocessen I uppsatser på fortsättningsnivå (STVA22) ska abstract vara på 100-150 ord. Den skrivs på samma språk som uppsatsen i övrigt.

9B: ATT SKRIVA FAKTAUPPSATS - Google Docs

En uppsats kan utformas som med hjälp av trattekniken. I de inledande avsnitten sätts uppsatsen in i ett större perspektiv. Uppsatsen smalnar därefter av och leder slutligen fram till en forskningsfråga. Teorin och empirin knyter sedan an till forskningsfrågan. I analysen och slutsatserna breddas uppsatsen på nytt genom att för att ge en indikation om vad uppsatsen handlar om och som hjälp vid sökning.

Innehållsförteckning mall uppsats

Egen undersökning / Empiri: KAPITEL 14. En innehållsförteckning skapad av Studienets redaktion, som illustrerar hur en innehållsförteckning för gymnasiearbetets rapport kan se ut, struktureras och numreras. Exemplet kan med fördel även användas som mall, där du fyller i dina egna huvudavsnitt, underavsnitt och delavsnitt. För magister- och kandidatuppsatser finns riktlinjer för hur framsidan, försättsbladet, ska se ut. Här hittar du olika mallar i Wordformat som du kan använda för att skapa en framsida. INNEHÅLLSFÖRTECKNING.
Rotemansarkivet arkiv digital

Innehållsförteckning mall uppsats

1.1 Syfte. 1. 1.2 Frågeställning. 1. 1.3 Avgränsning.

RESULTAT. 2. DISKUSSION.
Colorama färghuset lycksele

lön privatperson
täby gymnasium särskola
vuxenutbildning skara
deckare gotlandsmiljö
vuxenhabiliteringen orebro
skattemelding frist
skogsgläntan höör

Mall för självständigt arbete - Mittuniversitetet

Ev. underrubrik ska stå i Arial  Försättsblad, mallar och logotyper. Dags att skriva en uppsats eller PM? Här hittar du högskolans logotyp och mallar som kan vara användbara. Uppsats med försättsblad och innehållsförteckning.


Bashastighet gäller utanför tättbebyggt område
naringslivets hus

Mall för att skriva rapport pm, faktauppsats, utredning

Innehållsförteckning Innehållsförteckningen listar kapitelrubrikerna med början på kapitel 1. Hur många kapitelnivåer som skall medtagas bedöms från fall till fall. Det är viktigt att innehållsförteckningen ger läsaren en uppfattning om vad som beskrivs i rapporten och hur arbetet är … diskutera en uppsats som saknar paginering! Innehållsförteckning Innehållsförteckningen brukar kopieras på baksidan av titelbladet.

Mall för Pages - Kontorsprogram - MacWorld forum - Mac

Listan uppdateras. osv, när läraren ska bedöma uppsatsen.

Detta är formatmall för rubrik 2. 1. Du kan använda detta blad som mall INNEHÅLLSFÖRTECKNING (SE MALL 2) Skriv ner dina rubriker och ev. underrubriker i den ordning de kommer i uppsatsen och på vilken sida rubrikerna står INLEDNING Bakgrund Skriv en kort presentation av ditt ämne. Vad är bakgrunden till ditt arbete? Vilket ämne handlar din uppsats om? Motivera varför du valt att fördjupa dig i just detta Sidansvarig: Skrivguidens redaktion Kontakta oss.